Visreis Noorwegen, visvakantie IJsland, visreizen & overtochten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Reservering 1:
De persoon die bij Cordes Travel de reis boekt wordt gezien als ”hoofdboeker” en is daarmee aansprakelijk en verantwoordelijk voor de gehele boeking en alle meereizende deelnemers. De door de ”hoofdboeker” gemaakte boeking is bindend voor zowel de hoofdboeker, de medereizigers en Cordes Travel, zodra het ondertekende boekingsformulier binnen 1 week in het bezit is van Cordes Travel of men via de e-mail de boeking bevestigd of akkoord geeft, ook dan staat de boeking 100% vast en gelden de algemene voorwaarden. Cordes Travel behoudt ten alle tijde het recht het geboekte te annuleren als het boekingsformulier niet binnen 14 dagen in het bezit is van Cordes Travel. Alle gemaakte kosten zowel direct als indirect inclusief gerechtelijke kosten zijn voor rekening vd “hoofdboeker”. Een boeking over de telefoon moet altijd via de e-mail bevestigd worden. Met het ondertekenen van het boekingsformulier of het bevestigen vd reis via de e-mail, accepteert de “hoofdboeker” de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

Reservering-2 en betaling:
Uw reservering wordt van kracht bij het betalen van een aanbetaling van 25% van de totale kosten van de gehele reis. Is er een economy-pakket geboekt voor de overtocht of een vliegticket met een andere maatschappij dan SAS (bv Norwegian) dan dient het bedrag van de overtocht of vliegticket in zijn geheel direct voldaan te worden plus 25% van het resterende bedrag. Deze 25% (en evt. overtocht/vliegticket) dient binnen een week na het ontvangen van de factuur voldaan te worden aan Cordes Travel. Een aangevraagde annuleringsverzekering wordt door ons afgesloten na het voldoen van de aanbetaling. Is er een annuleringsverzekering geboekt, dan moet deze ook direkt betaald worden net als de vliegtickets bij een andere maatschappij dan de SAS.

De restbetaling moet 10 weken voor aanvang van de reis in ons bezit zijn. Indien het volledige bedrag niet aan ons is overgemaakt tegen de uiterste betaaldatum (10 weken voor vertrek), behoudt Cordes Travel zich het recht om de gehele reis te annuleren. Alle gemaakte kosten zowel direct als indirect inclusief gerechtelijke kosten zijn voor rekening vd “hoofdboeker”.

Juiste gegevens:
Als je in je informatieplicht/boekingsformulier (het aan ons verstrekken vd juiste gegevens, zoals bv adres, tel.nr, paspoortnamen, paspoortnr) tekortschiet kan dit tot gevolgen hebben. Cordes Travel  kan deze persoon of de gehele groep uitsluiten van (verdere) deelname aan de reis of de gehele reis annuleren. In dat geval brengt Cordes Travel alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening. Kortom, wij behouden het recht om een deel of de gehele reis te annuleren als de gegevens die men aan ons verstrekt niet juist zijn, de kosten worden uiteraard berekend.

Factuur:
De hoofdboeker is zélf verantwoordelijk voor het goed controleren vd factuur van Cordes Travel op fouten en data. Bij het niet of niet tijdig betalen vd factuur worden de verleende rechten op het geboekte onmiddellijk ingetrokken. Dat betekent dat wij het recht behouden uw vakantie geheel te annuleren. Alle gemaakte kosten zowel direct als indirect inclusief gerechtelijke kosten zijn voor rekening vd “hoofdboeker”. Let op, de hoofdboeker is verantwoordelijk voor de hele boeking en daarmee ook de factuur, als bijvoorbeeld een persoon niet betaald, zijn deze kosten voor de hoofdboeker, de hoofdboeker is verantwoordelijk voor de gehele factuur. Mocht de factuur niet betaald kunnen worden omdat één of meerdere personen niet kunnen/willen betalen, zal er een incassobureau worden ingeschakeld en zal de hoofdboeker aansprakelijk worden gesteld.

Reisbescheiden, vouchers en tickets:
De hoofdboeker is zélf verantwoordelijk voor het goed controleren vd factuur, vouchers en tickets die men via/van Cordes Travel heeft ontvangen, op fouten, namen en data. Staan er fouten in de reisbescheiden, vouchers of tickets, moet men dit binnen 24u aan Cordes Travel melden, na het ontvangen van de reisbescheiden, vouchers en/of tickets, doet u dit niet dan is het mogelijk dat eventuele kosten door uzelf moeten worden betaald.

Annuleringskosten:
Om uw reis te annuleren, dient u Cordes Travel onmiddellijk via de e-mail hiervan op de hoogte brengen. Zonder geldige annuleringsverzekering of bij een annulering zonder geldige reden, waarbij de annuleringskosten niet gedekt worden door een verzekering, zijn de kosten voor de “hoofdboeker”. De bij Cordes Travel afgesloten annuleringsverzekering heeft eigen “algemene voorwaarden” vd verzekeringsmaatschappij zelf en zo ook voor de overtochten de voorwaarden vd maatschappijen, dit telt ook voor partners. Minimale kosten voor een annulering zijn 75,- euro per boeking. U kunt alle voorwaarden ten alle tijde via Cordes Travel aanvragen. De kosten van een annulering ziet u hieronder en zijn minimaal 25%.

Annuleringskosten:
Annuleert u méér dan 10 weken voor aanvang vd reis, 25 % van de totale kosten van de reis.*
Annuleert u minder dan 10 weken voor aanvang vd reis, 100 % van de totale kosten van de reis.

Daar een reis vaak meer dan een jaar voor vertrek geboekt wordt is het mogelijk dat er nog geen factuur is gemaakt, dit kan vaak pas als de prijzen voor het komende jaar bekend zijn. U bent wel op de hoogte van de totaalsom van de reis, u bent daarom wél verantwoordelijk voor de annuleringskosten, ook al heeft u nog geen factuur ontvangen.

*Als u een Economy Pakket heeft geboekt voor de Fjordline of de Color Line, dan is er géén terugbetaling voor de overtocht mogelijk en worden er altijd 100% kosten in rekening gebracht. In dat geval betaald u de  overtocht + 25% van de rest van de kosten, dit telt vaak ook voor de vliegtickets. Indien de vliegtickets reeds geboekt en uitgegeven zijn, is hier helaas ook geen restitutie mogelijk. Heeft u een annuleringsverzekering, dan heeft u kans alles terug te ontvangen, hier beslist uw verzekering over. Heeft u een verzekering via Cordes Travel geboekt dan zal deze met gegronde redenen ook alles terug betalen, mits voldaan aan hun algemene voorwaarden. Bij een voortijdig vertrek tijdens uw vakantie ontvangt u géén geld terug.

Bagage bijboeken
Wilt u na het invullen vh boekingsformulier bagage voor uw vlucht bijboeken dan worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.

Privacy wet AVG:
Hoe gaat Cordes Travel om met de wet privacy ?
Lees hier >>>

Incasso:
Indien betaling uitblijft, zien wij ons genoodzaakt BMK Incasso B.V. opdracht tot incasso te geven.
De voor de incasso opdracht benodigde gegevens zullen wij aan haar verstrekken.

Omboeken accommodatie:
Daar wij met verschillende partners werken, gelden voor onze accommodaties dus verschillende regels. Wilt u bv uw accommodatie van zuid Noorwegen omboeken naar noord Noorwegen, dan geldt voor de boeking van zuid Noorwegen een annulering met daarbij de bijbehorende annuleringskosten, deze zijn vaak 25%. Een omboeking wordt dus gezien als een annulering en een nieuwe boeking.

Omboeken vliegticket:
Het omboeken van vliegticket op een andere naam is niet mogelijk. Gaat er toch iemand anders mee, dan wordt het “oude” ticket geannuleerd en wordt er een nieuw ticket geboekt, tegen de prijs die op dat moment geldt, vaak is dit een flink stuk hoger dan het reeds geboekte ticket. Verder is het omboeken van een vliegticket naar een andere luchthaven niet mogelijk.

Bagage en vis meenemen
De vliegtuigmaatschappij en uiteraard ook Cordes Travel is niet verantwoordelijk voor de inhoud vd bagage. Mocht het dus gebeuren dat een koffer met vis vertraagd is, neemt de SAS, Icelandair en Cordes Travel geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud vd bagage. Wilt u dat uw vis gegarandeerd gekoeld in Nederland of België aan komt en dus bij zoekraken ook gekoeld blijft, moet men een speciaal gekoeld professioneel transport bestellen.

No Show:
Wanneer de gast niet komt opdagen zonder annulering of wanneer de gast voortijdig vertrekt wordt de reissom in zijn geheel berekend.

Overmacht:
Cordes Travel is niet aansprakelijk voor overmacht. Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen voor een goede oplossing die voor beide partijen in goed overleg wordt gemaakt. Onder “overmacht” verstaan we  oorlog, dreiging tot oorlog, opstanden, betogingen, overheidsmaatregelen, stakingen, terroristische aanslagen, natuurrampen, ongewone weer/klimatologische omstandigheden, orkanen, vulkaanuitbarsting, brand, schade, verbouwing of andere zaken/schade aan boot of accommodatie, waardoor (verder) verhuur niet (meer) mogelijk is.

Zoals eerder vermeld zullen wij onze uiterste best doen voor een andere accommodatie of een andere boot voor u te organiseren. Dit wil niet zeggen dat u altijd een huis of boot in gelijke klasse zult krijgen. Uiteraard doen wij onze uiterste best wel een huis en boot in gelijke klasse te organiseren, maar dit is niet altijd mogelijk. Mocht de boot een zwaardere motor hebben i.p.v. bv 50pk naar 150pk waardoor u wellicht meer brandstof zult gebruiken, zijn deze kosten voor uzelf. Het betreft hier overmacht en brandstofkosten zijn niet voor rekening van Cordes Travel. Wilt u geen hogere kosten betalen, moet u direct contact opnemen met Cordes Travel.

Onder overmacht verstaan wij ook het niet of te laat varen van een overtocht/veerboot, vertraging, faillissement of annulering van een vliegtuigmaatschappij. Onder overmacht verstaan we ook een niet bewoonbaar verklaarde accommodatie, of kapotte boot d.m.v. schade of brand. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor apparatuur wat kapot is, bv GPS of dieptemeter, wij zullen er uiteraard alles aan doen om er voor te zorgen dat u een vervangend apparaat krijgt, dit hoeft niet altijd van dezelfde kwaliteit of type te zijn.

Tevens valt een virusuitbraak, pandemie of welk “gezondheids-gevaar” (als voorbeeld de Covid-19 in 2020) ook onder “overmacht” en zijn de kosten van extra verblijf, omboekingen, annulering en alle andere kosten voor rekening van de klant en kan Cordes Travel hier niet voor aansprakelijk voor worden gesteld. Uiteraard doen wij er alles aan om de klant te helpen om te kijken naar de opties voor het omboeken/verzetten vd reis.

Vliegticket vluchttijden:
Wij boeken een reisdag voor u, wij boeken geen vaste tijden, daarmee kunnen vluchttijden soms veranderen. Wij boeken de vliegtickets, maar de vluchttijden zijn dus onder voorbehoud van schemawijzigingen en weersomstandigheden.

Transfer:
Wij boeken een transfer voor u, aangepast op de vliegtijden, wij boeken géén vaste ophaal en wegbreng-tijden. De tijden voor de transfer voor de terugreis moet u zelf afspreken met de chauffeur/eigenaar/visgids tijden de heenreis. Spreek duidelijk af wanneer u opgehaald wilt worden. Cordes Travel is hier niet verantwoordelijk voor.

Festival deelnemers:
Mocht er bij een “solo” huisje van 4 personen iemand afvallen, dan zullen wij zsm zoeken naar een nieuwe 4e solo, mocht dit niet lukken, zullen de kosten verdeeld worden over de andere 3 heren of men kan de visreis annuleren. Let wel dat men wel de gemaakte kosten zoals aanbetaling en vliegtickets kwijt is.

Verzekering:
Op onze reizen bent u niet verzekerd via Cordes Travel en alle reizen zijn geheel op eigen risico, ook het varen met een boot is voor uw eigen risico. We raden dan ook aan dat u voorafgaand een reisverzekering/ziektekostenverzekering afsluit die u en uw goederen volledig verzekert voor de periode dat u met Cordes Travel reist. In 99% vd gevallen bent u reeds verzekerd, daar iedereen verzekerd behoort te zijn. Ook raden wij u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Heeft u geen annuleringsverzekering, dan gelden de bovenstaande voorwaarden bij annulering. Via Cordes Travel kunt u een annuleringsverzekering afsluiten van de Europeesche verzekeringen, wij werken met deze maatschappij samen.

Schade:
De hoofdboeker en daarmee zijn medereizigers zijn zelf geheel aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen, gebouwen, boten, huis, meubels en uitrusting. Evt. niet verzekerde kosten of no-claim mindering/ eigen aandeel/eigen risico, zijn voor de “veroorzaker en/of hoofdboeker”. Zorg dus voor een goede reis- en annuleringsverzekering en vraag hier wat er verzekerd is. Mocht er een “bootcontract” van toepassing zijn, zal deze aangeven wat uw eigen risico is, lees goed wat u tekent en zorg dat u het kunt lezen ! Staat er géén eigen risico vermeld, vraag dan even wat uw eigen risico is bij schade aan de boot/huis. Bij sommige accommodaties wordt een borg gevraagd, check zelf bij de eigenaar wat uw eigen risico is bij evt. schade.

(Boot)contract:
Een bootcontract of contract tussen een hoofdboeker en partner/huiseigenaar is altijd bindend, tekent u zelf een bootcontract met bepaalde voorwaarde, dan zijn deze geldig, boven de afspraken/informatie van en door Cordes Travel. Kortom u bent zelf verantwoordelijk voor wat u ondertekent. Cordes Travel is hiervoor niet verantwoordelijk.

Wijzigingen door derden:
Cordes Travel is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor wijzigingen van derden, dit kan een overtochtmaatschappij, een luchtvaartmaatschappij of een huiseigenaar zijn. Wijzigingen door de voorheen genoemde derden zullen wij zsm aan u melden. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor wijzigingen in wisseldagen, prijzen, routetijden of vaarschema’s van derden, zoals hierboven vernoemd. Onze prijzen, tijden en accommodaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. Het kan dus zijn dat een maatschappij zijn prijzen verhoogd, bv door een verhoogde olieprijs, deze extra kosten zullen we aan de klant moeten doorberekenen, uiteraard zullen we u voordien op de hoogte stellen.

Vliegtickets
Soms kunnen we de tickets in optie zetten, dat betekent dat de klant deze niet per direct hoeft te betalen, dit ziet u dan op de factuur. Helaas komt het dan ook wel eens voor dat de tickets dan bij de boeking, dus 10 weken voor vertrek, duurder kunnen zijn, dit verschil moet de klant dan betalen. Wilt u de prijs die wij hebben gegeven, moet u de tickets per direct betalen, dan zijn er geen verhogingen door de maatschappij meer mogelijk. Prijzen van vliegtickets kunnen dus duurder worden vanwege een omboeking, schemawijziging, annulering of andere zaken waar Cordes Travel geen invloed op heeft.

Extra bagage bijboeken
Boekt u na het ontvangen vd factuur bagage bij, worden hierbij administratiekosten in rekening gebracht, daar er een nieuwe factuur moet worden opgemaakt.

Klachten
Ondanks onze uiterste zorg, inzet en betrokkenheid bij elke accommodaties kan er altijd wel iets voorvallen wat niet naar wens is, daar ontkom je nooit aan, hoe goed we met z’n allen ons best ook doen. Wij gaan heel ver met de kwaliteit van onze service- en dienstverlening. En wij doen er alles aan om uw reis optimaal te laten verlopen. Maar soms lopen de zaken helaas anders dan verwacht. Ook dan zijn we er voor u en doen er alles aan om u zo goed mogelijk verder te helpen. Gelukkig hebben we maar zeldzaam klachten, maar als je professioneel wil zijn, moet je de gasten duidelijk aangeven hoe zij te werk moeten gaan, de wet is er dan ook voor beide partijen.
Daar wij werken volgens de algemene voorwaarden en wetten die gelden voor de reiswereld, kunnen we klachten die niet volgens het onderstaande stappenplan zijn ingediend niet meer accepteren, klachten die niet voldoen aan de klachten-voorwaarden/stappen-plan zullen en kunnen niet meer behandeld worden, kijk gerust eens naar de regelingen bij de grote aanbieders zoals Thomas Cook, D-reizen, Neckermann en andere enorme grote spelers, ook zij houden deze onderstaande regels aan. Daarbij een extra note, een klacht kan alleen ingediend door de hoofdboeker.
U klacht zal worden behandeld als u zich aan het onderstaande stappenplan houdt.
 • Meld de klacht per direct aan de huiseigenaar of visgids ter plaatse.
 • Wordt deze klacht niet naar behoren opgelost, meld dit dan schriftelijk per e-mail of sms binnen 24u aan Cordes Travel.
 • Krijgt u binnen 24u geen antwoord van Cordes Travel, is de e-mail of SMS niet aangekomen en zult u moeten bellen.
 • Is de klacht opgelost, dan hoeft u ons niets te melden, is de klacht niet opgelost, dan moet u dit binnen 24u aan ons melden.
 • Meld uw klacht binnen 1 maand na aankomst in de accommodatie schriftelijk via de e-mail aan Cordes Travel.
 • Indien uw klacht later dan 1 maand na aankomst in uw accommodatie ingediend wordt, zal deze niet meer in behandeling worden genomen.
 • De klacht wordt ingediend door de hoofdboeker.
Kort samengevat moet u uw klacht zsm melden aan Cordes Travel en geen maanden wachten, dus kijk goed op welke datum u in uw vakantiehuisje aan kwam en tot wanneer u dan een klacht kunt indienen, dit kan dus tot maximaal 1 maand na aankomst in uw vakantieverblijf. Voorbeeld, u komt 6 juni aan in uw vakantiehuisje, dan heeft u tm 6 juli om de klacht volgens het stappenplan in te dienen.
Uw klacht wordt niet behandeld als:
 • U de klacht niet per direct (binnen 12u) heeft gemeld aan huiseigenaar of visgids.
 • U de klacht, indien niet is opgelost, binnen 24u aan Cordes Travel heeft gemeld.
 • U een klacht indient later dan 1 maand na uw 1e dag in uw vakantieverblijf.
 • De klacht niet is ingediend door de hoofdboeker.
Op deze manier heeft de partner/visgids ter plaatse kans om uw probleem of klacht op te lossen, doet hij er niets aan, dan moet u ons binnen 24u op de hoogte stellen, zodat wij een 2e poging kunnen wagen. Vergeet u stap 2 en meld u uw niet opgeloste klacht pas na terugkomst, zal deze ook niet in behandeling worden genomen, want wij hebben dan geen mogelijkheid gehad om een 2e poging te wagen. Hoe vervelend het ook is, maar wij zullen ons moeten houden aan de regels en de wetten binnen de reiswereld en zullen geen enkele klacht in behandeling nemen die later dan 1 maand na aankomst in uw vakantieverblijf wordt ingediend door de hoofdboeker. Wij werken hiermee volgens de wetten in de reiswereld en belangrijker nog de algemene voorwaarden waar u zelf akkoord, als hoofdboeker, mee akkoord bent gegaan.

Kennelijke fouten:
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisatie niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief vd gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Wifi/internet:
Wij kunnen helaas geen Wifi/internet garanderen, onze partners hebben allemaal wifi, maar soms is er storing of een ander probleem, waardoor onze partner geen wifi kan garanderen. Uiteraard doen wij met z’n allen onze uiterste best om wel wifi in al onze accommodaties te verzorgen.

Eindschoonmaak:
U dient de accommodatie bezemschoon achter te laten, dit betekent dat u alle vuilnis/afval uit de accommodatie verwijdert en deze vuilnis/afval in vuilniszakken in de betreffende container deponeert. Tevens mag er geen vuile afwas in de accommodatie aanwezig zijn en dienen de bedden afgehaald te zijn, gehuurde handdoeken en bedlinnen moet u verzamelen in de accommodatie. Mocht uw accommodatie niet ”bezemschoon” achtergelaten zijn, kunnen daar extra kosten voor in rekening gebracht worden aan de hoofdboeker.

Eindschoonmaak visboot:
U dient uw gehuurde visboot in schone staat achter te laten, dit betekent dat de boot én de bijbehorende visbakken schoongemaakt moeten zijn. Voor het niet reinigen van uw boot kunnen extra kosten worden berekend.

Prijzen:
Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Prijsverhoging:
Daar er vaak 1 jaar voor vertrek geboekt wordt zijn nog niet alle prijzen bekend, zodra deze bekend zijn sturen we de factuur. Mochten de prijzen meer dan 75 euro per persoon omhoog zijn gegaan dan de prijsopgaaf die we verstuurd hebben, nemen we eerst contact op met de hoofdboeker. Is de prijs niet meer dan 100 euro per persoon hoger, wordt de factuur gewoon verstuurd.

Valuta:
Voor sommige landen werken we met een andere valuta. We houden de prijzen aan die op onze prijslijst op de website staan in Dollars of Canadese Dollars. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele koerswijziging. Mochten de kosten hoger of lager worden, zullen we dit met jullie verrekenen.

Borg:
U dient vaak bij aankomst in uw accommodatie een borg per boot af te geven. Deze borg ontvangt u terug in euro’s als u de boot, dieptemeter en evt. GPS weer in goede en schone staat heeft ingeleverd.

Diefstal:
Cordes Travel is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal. Bij diefstal bent u verplicht aangifte te doen bij de politie.

Parkeren:
Het parkeren bij uw accommodatie of op de aangewezen parkeerplaats is geheel op eigen risico.

Eigen risico:
Het gebruik van overtocht, huis en huurboot is geheel op eigen risico, Cordes Travel is niet verantwoordelijk voor ongelukken, ongevallen en schades aan accommodatie, boot of reizigers. Uw vakantie die u boekt bij Cordes Travel is dus geheel op eigen risico.

Vaarbewijs:
Officieel moet er iemand aan boord zijn met een vaarbewijs of iemand die voor 1980 geboren is, dan is er geen vaarbewijs nodig.

Nieuwsbrief:
De e-mail adressen zullen automatisch gebruikt worden voor onze nieuwsbrief die 10x per jaar zal verschijnen. In deze nieuwsbrief alleen belangrijke informatie, aanbiedingen, acties en nieuwe accommodaties.

Foto’s en filmmateriaal:
Alle foto’s en filmmateriaal geleverd aan Cordes Travel, of gemaakt door medewerkers van Cordes Travel, blijven eigendom van deze bedrijven. Wij gaan ervan uit dat u dus toestemming geeft voor alle foto’s en films genomen door onze medewerkers en alle foto’s en films geleverd aan de eerder genoemde bedrijven te gebruiken voor deze bedrijven, wilt u dit niet, dan moet u dit vooraf schriftelijk kenbaar maken. Foto’s en film die door u of één van uw medereizigers naar ons zijn toegestuurd, blijven eigendom van Cordes Travel.

Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan er helaas geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven. Een bezoek aan onze website impliceert dat u er mee akkoord gaat dat Cordes Travel (en/of gelieerde ondernemingen en partners) niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van deze website. Cordes Travel bezit het auteursrecht van alle informatie op deze website.

Raffie en Linda Cordes
www.cordestravel.nl