Visreis Noorwegen, visvakantie IJsland, visreizen & overtochten

Privacy

AVG
Privacy statement Cordes Travel

Cordes Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cordes Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de verschillende doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Cordes Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bij het versturen van informatie per e-mail, volgen wij alle voorschriften zoals wettelijk voorgeschreven. We beseffen dat privacy erg belangrijk is en we informeren je daarom via dit privacy statement over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij behandelen de gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, anders dan noodzakelijk voor je reservering van hotel, accommodatie, overtochten en vluchten, etc. die onderdeel uitmaken van de door jou geboekte (vis)reis. Indien je via de site of vestiging aanmeldt voor de e-mail nieuwsbrief van Cordes Travel, worden de gegevens door ons gebruikt om deze e-mail nieuwsbrief voor jou en de andere abonnees zo effectief mogelijk te laten zijn. Je kan je voor deze nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven, via een button onderaan elke nieuwsbrief.

Cordes Travel doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen Cordes Travel heeft toegang tot deze gegevens. Cordes Travel waarborgt hierbij je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens zijn te vinden op internet. Deze wet vervalt vanaf 28 mei 2018 en wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die geldt in de hele Europese Unie.

Meer uitleg over Bescherming Persoonsgegevens:
Wanneer je iets bij Cordes Travel boekt hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van je nodig. Immers alleen dan kunnen vliegtickets, accommodatie, huurauto of een overtocht (gegevens exact zoals vermeld op je paspoort met voor- en achternaam, etc.) gemaakt worden. Exact omdat namen wel eens op elkaar lijken en wij geen misverstand willen krijgen. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en AVG voorschrijft. De gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke  informatie geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wat wordt er gebruikt/ genoteerd/ opgeslagen:
In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je anderszins contact hebt met Cordes Travel leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij je ook specifieke gegevens in het belang van de reis zoals namen en contactgegevens van achterblijvers. Maar ook je persoonlijke gegevens zoals vermeld op paspoort, adresgegevens, telefoonnummer/ mobiele nummer opdat in geval van nood je bereikt kan worden, thuis en op je bestemming (bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van een probleem, vertraging of anderszins, maar zeker niet voor een commerciële reden), nummers van thuisblijver contactpersoon.

Opslag:
Cordes Travel heeft geen database waar alle gegevens worden opgeslagen, wij werken met een persoonlijk digitale map, waar uw boekingsformulier in komt te staan. Deze mappen van Cordes Travel zijn beveiligd opgeslagen en daar kan niemand bij. Kortom bij Cordes Travel kan geen database gehackt worden om zo toegang te krijgen van allerlei gegevens, wij hebben namelijk niets in een systeem opgeslagen, mede om dit soort zaken te voorkomen.

Officiële instanties:
Als je een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of overtocht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met je te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers (maatschappijen), die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij Cordes Travel en hebt geboekt. Denk hierbij aan vliegtickets, overtochten of huurauto. Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Tot slot wijzen wij je erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Incasso:
Indien betaling uitblijft, zien wij ons genoodzaakt BMK Incasso B.V. opdracht tot incasso te geven. De voor de incasso opdracht benodigde gegevens zullen wij aan haar verstrekken.

Uitschrijven nieuwsbrief:
Liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Uitschrijven kan onderaan elke email nieuwsbrief door op de button <uitschrijven> te klikken.

Heb je vragen, opmerkingen?
Neem dan contact met ons op door te mailen naar: [email protected] of bel met ons kantoor.

Wij hopen jullie op deze manier van dienst te zijn en werken naar eer en geweten.

Linda en Raffie Cordes
Cordes Travel